HP Planet Partners Program

  • Geen bijkomende kosten – verpacking en verzending inklusief!

  • 100% van de teruggestuurde origineel HP Produkten worden recycelt om de grondstoffen opniew te verwerken. Zomet wordt op een bijzonder efficiënte manier gebruik gemaakt van de voorhandene energie.

  • Geen enkel van de origineel HP producten eindigt op de stortplaats.

Zo weet u zeker, dat u een aktieve bijdrage levert aan de bescherming van het milieu.

Voor meer informatie bezoek: www.hp.com/recycle nu!